HK Consultants B.V., adviesbureau voor geluid en luchtkwaliteit.

HK Consultants BV is opgericht in 2005 en daarmee een relatieve nieuwkomer op de markt voor geluid- en luchtadvisering. De adviseurs van HK Consultants BV beschikken echter over een ruime ervaring binnen genoemde vakgebieden. Deze ervaring, opgedaan binnen zowel de overheid als de advieswereld, willen wij graag inzetten om uw plannen op een goede manier te realiseren.

Opdrachtgevers
HK Consultants BV richt zich op het uitvoeren van onderzoek en hieraan gekoppelde advisering op het gebied van geluid- en luchtkwaliteit, ten behoeve van overheden, bedrijven en particulieren.

Detachering
Mocht u opzoek zijn naar een tijdelijke invulling van werkzaamheden op het gebied van geluid- en luchtkwaliteit dan kunnen wij u wellicht van dienst zijn.
Wij bieden u hierbij de mogelijkheid om flexibele afspraken te maken over de uitvoering van werkzaamheden

KuiperCompagnons en HK Consultants
In december 2011 heeft HK Consultants een nieuwe stap gezet om kennis en productaanbod uit te breiden. Vanaf die datum maakt HK Consultants onderdeel uit van KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap BV.

lees verder... Geluidsbelastingkaarten
Voorbeelden van onze geluidsbelastingkaarten.

laatste update 29.08.2012